O nama

Pravo na zdrav okoliš ustavno je pravo svih građanki i građana Republike Hrvatske, a upravo je to polazišna točka ekološke udruge Eko-Karašica. Naime, udruga je osnovana s ciljem jačanja uloge javnosti u ostvarivanju ustavnog prava na zdrav okoliš. Stoga će udruga kroz održavanje javnih okruglih stolova, tribina i predavanja pokušati razviti veću odgovornost građana po pitanju zaštite okoliša. Udruga djeluje na području gradova Belišće i Valpovo, ali svojim aktivnostima i suradnjom s drugim eko-udrugama svoju djelatnost vidi u okviru čitave regije. Pored brige o zaštiti okoliša udruga će kroz svoje djelovanje promicati koncept održivog razvoja. U suradnji s drugim srodnim udrugama Eko-Karašica će nastojati pomoći lokalnim zajednicama da u skoroj budućnosti postanu aktivnim sudionicama održivog razvoja.

Izvještavanje javnosti o stanju okoliša na području gradova Belišće i Valpovo biti će jedna od glavnih djelatnosti udruge Eko-Karašica. Pažnja će posebno biti usmjerena na kvalitetu zraka i vode, jer stanovnici Belišća i Valpova imaju pravo znati kakav zrak udišu i kakvu vodu piju. Stoga će udruga Eko-Karašica putem pravodobnih i vjerodostojnih informacija izvještavati javnost o ekološkim incidentima i opasnostima od njih. Udruga će promicati i popularizirati sve načine zdravog življenja, te poticati korištenje obnovljivih prirodnih izvora energije. Kroz stručna predavanja udruga će nastojati ukazati na opasnost od neprimjerene upotrebe pesticida i herbicida, te pokušati utjecati na lokalne zajednice da i same pojačaju kontrolu korištenja pesticida i herbicida. Pri tome će udruga podržati sve vidove razvoja ekološke poljoprivrede. Udruga će ukazivati i na važnost pravilnog zbrinjavanja azbestnih ploča i cijevi na području Valpova i Belišća, te pokušati razviti projekte putem kojih bi se građanima financijski olakšala zamjena krovišta. Eko-Karašica će podržavati i promicati daljnju izgradnju biciklističkih staza i povezivanje postojećih biciklističkih staza u širu biciklističku mrežu. Udruga Eko-Karašica svoju će suradnju razvijati s organizacijama i ustanovama civilnog društva, a osobito s nevladinim udrugama čija je djelatnost bliska djelatnostima udruge Eko-Karašica. No pri tome se ne isključuje i suradnja s gradskim, županijskim i državnim ustanovama u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva zaštite okoliša. Ukoliko se ukaže potreba udruga Eko-Karašica organizirat će potpisivanje peticija, ali i mirne prosvjede s ciljem ukazivanja na određene probleme u zaštiti okoliša.

Prefiks eko, udruga ne nosi samo zbog toga što je on gotovo nezaobilazan u svim nazivima ekoloških udruga nego i zbog toga što taj prefiks u svom iskonskom grčkom značenju znači kuća i dom, a upravo će udruga Eko-Karašica kroz svoje djelovanje nastojati gradove Belišće i Valpovo učiniti zdravim i ugodnim domom za življenje. No, udruga se ne misli zatvoriti samo u lokalnu problematiku jer kako to pokazuje ekološka problematika rijeke Drave nijedan se ekološki problem ne može rješavati na uskom području jer ekološka problematika zahtjeva širu suradnju. Stoga će upravo rijeka Drava i njezine pritoke biti poveznice za širu suradnju s brojnim hrvatskim ekološkim udrugama i za međunarodnu suradnju s austrijskim, slovenskim i mađarskim eko-udrugama.