Predavanje Sandre Bašić „Utjecaj hrane na ponašanje djece“ u dječjem vrtiću Maslačak u Belišću

27. 11. 2012.

Potpredsjednica Eko-Karašice Sandra Bašić, inače stručnjakinja iz Hrvatske agencije za hranu, održala je 13. studenog u dječjem vrtiću Maslačak u Belišću predavanje pod naslovom „Utjecaj hrane na ponašanje djece“. Brojnim zainteresiranim roditeljima objasnila je nove pristupe sigurnosti hrane. Naime, nove znanstvene spoznaje i napredne tehnike ispitivanja dovele su do novog pristupa kontroli hrane koje se bazira na analizi rizika. Analiza rizika uključuje ispitivanje mogućeg uzroka štetnog učinka (opasnost) i procjenu vjerojatnosti štetnosti za ljudsko zdravlje i posljedice koje iz toga proizlaze (rizik). Procjena rizika sastoji se od četiri koraka: 1. identifikacija opasnosti, 2. karakterizacija opasnosti, 3. procjena izloženosti i 4. karakterizacija rizika.


U drugom dijelu predavanja predavačica je govorila o utjecaju hrane na ponašanje djece, a posebno se fokusirala na problematiku aditiva. Aditivi koje označavamo sa E brojevima dodaci su hrani, a služe kao bojila, emulgatori, stabilizatori, konzervansi, sladila, agenti za geliranje i zgušnjavanje. U jednoj preglednoj tablici predavačica je prikazala najčešće aditive u hrani, zatim u kojoj hrani i piću ih nalazimo, te čemu služe i koje su potencijalne opasnosti od njih. Tako niz umjetnih bojila (E102, E104, E110, E162, E150, E160) mogu izazvati hiperaktivnost kod dijela djece, a najveća količina tih bojila nalazi se u raznim slatkišima i bezalkoholnim napicima. Predavačica je naglasila i odgovornost nas kao potrošača u širenju takvih proizvoda, naime dok god mi kupujemo te proizvode oni će se proizvoditi, no ukoliko bojkotiramo takve proizvode poslat ćemo poruku proizvođačima da je potreban zaokret u njihovoj prehrambenoj proizvodnji. Udruga Eko-Karašica ovim je predavanjem otvorila suradnju s dječjim vrtićom Maslačak jer je briga za zdrav život jedan od glavnih ciljeva naše ekološke udruge, a osobito briga za zdrav život najmlađih.