Predavanje dr. sc. Vanje Radolića “Prirodna radioaktivnost u okolišu Valpovštine”

07. 12. 2012.

Eko-Karašica je 6. prosinca u velikoj vijećnici grada Belišća organizirala predavanje dr. sc. Vanje Radolića o prirodnoj radioaktivnosti u Valpovštini. Izvanredni profesor dr. sc. Vanja Radolić profesor je s Odjela za fiziku Sveučilišta u Osijeku i istraživač u Laboratoriju za nisku radioaktivnost istog fakulteta. Profesor Radolić u predavanju je stavio naglasak na problematiku vezanu uz radioaktivni plin radon i njegovu prisutnosti u čovjekovom okolišu. Naime, laboratoriji za nisku radioaktivnost Sveučilišta u Osijeku središnji je laboratoriji za istraživanje radioaktivnog plina radona (222Rn) u Republici Hrvatskoj. Radon je prirodni radionuklid koji pojedinačno najznačajnije doprinosi ukupnoj dozi radioaktivnosti koju osoba primi tijekom života, jer se radon u različitim količinama nalazi posvuda u tlu Zemlje.

U Europskoj uniji problematici vezanoj uz radon pridaje se sve veća pažnja jer je niz dosadašnjih istraživanja potvrdilo uzročnu posljedičnu vezu između izloženosti povišenim razinama radona i oboljenja od raka pluća. Tako u Europskoj uniji godišnje 20 000 ljudi umire od karcinoma pluća koji je uzrokovan povišenim razinama radona u kućama. Zbog toga se na nivou Europske unije krenulo s izradom Radonske karte europskih zemlja, a istraživači iz Laboratorija za nisku radioaktivnost u Osijeku izrađuju Radonsku kartu za Hrvatsku koja će biti sastavni dio te europske karte. Predavač je prisutnima objasnio način na koji istraživači mjere razinu radona u tlu, vodovodima i kućama, te koju aparaturu koriste pri tome. Parametri koji utječu na koncentraciju radona u kućama uvjetovani su geološkim sastavom i strukturom tla na kojem se kuća nalazi, zatim klimatskim i meteorološkim uvjetima, načinom gradnje objekata za stanovanje, te životnim navikama ljudi (provjetravanje prostorija, način zagrijavanja i sl.).

Pomoću preglednog Radonskog zemljovida Hrvatske profesor Radolić je prezentirao dosadašnja istraživanja Laboratorija za nisku radioaktivnosti, a iz tog je zemljovida vidljivo da je na nivou Hrvatske najveća prisutnost radona u tlu Ličko-senjske županije. U prezentaciji se predavač posebno fokusirao na Radonski zemljovid Valpovštine iz kojeg je vidljivo da se koncentracija radona u kućama Valpovštine kreće između 31-139 Bq/m³ što naše područje svrstava u područja s najnižom razinom radona u Republici Hrvatskoj. Nakon zanimljivog i edukativnog predavanja predavač je odgovarao na brojna pitanja vezana uz radioaktivnost i zračenje, a u jednom je odgovoru naglasio da građani nikako ne bi trebali nasjedati na mjerenja koja po kućama provode razni nadristručnjaci za zračenja, jer ta mjerenja nemaju nikakvu znanstvenu utemeljenost i njihova je jedina svrha uzimanje novaca od naivnih građana. Eko-Karašica će i dalje nastojati organizirati ovakva i slična stručna predavanja kroz koja će nastojati informirati i educirati građane o raznolikoj problematici zaštite okoliša.