Predavanje dr. sc. Tomislava Bogdanovića o biološkoj raznolikosti

28. 6. 2012.

Drugo predavanje u sklopu projekta ekološke udruge Eko-Karašica – „Javna stručna predavanja o zaštiti okoliša i očuvanju prirode“, održao je dr. sc. Tomislav Bogdanović. Predavanje pod nazivom „Biološka raznolikost – Mozaik života na Zemlji“ održano je 22. svibnja 2012. godine u Gradskoj knjižnici Valpovo povodom Svjetskog dana biološke raznolikosti.

Konvencija o biološkoj raznolikosti (Conventionon Biological Diversity, CBD) usvojena je 22. svibnja 1992. godine na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju. Temeljni cilj konvencije je očuvanje i unapređenje ukupne biološke raznolikosti Zemlje te osiguranje održivog korištenja prirodnih dobara. Konvenciju je potpisalo 157 zemalja, a Hrvatska je od 1997. godine punopravna stranka konvencije. Od 2003. godine 22. svibanj se u Hrvatskoj obilježava i kao Dan zaštite prirode u Hrvatskoj. No, unatoč tome što je Konvenciju potpisalo preko 150 zemalja nisu dosegnuti ciljevi za smanjenje gubitka biološke raznolikosti do 2010. godine. Tako se na Zemlji od 1970. do 2003. godine za 30 posto smanjila populacija 1300 sustavno praćenih vrsta.

Predavač Tomislav Bogdanović sa Zavoda za zoologiju Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održao je vrlo zanimljivo i edukativno predavanje u kojem je dao pregled problematike o biološkoj raznolikosti od globalne do regionalne razine. U uvodnom dijelu predavanja predavač je objasnio pojam biološke raznolikosti: raznolikost vrsta (mikroorganizmi, gljive, biljke i životinje), raznolikost staništa (travnjaci, šume, močvare itd.), genetička raznolikost (genetičke osobitosti svake jedinke i različitosti unutar populacija) i funkcijska raznolikost (različitost uloga organizama u ekosustavu). Prema procjeni stručnjaka na Zemlji postoji 10 do 30 milijuna biljnih i životinjskih vrsta, a opisano je tek 1 063 200 životinjskih vrsta, 344 300 biljnih vrsta i 11 200 mikroorganizama.

Glavni uzroci nestajanja biološke raznolikosti su gotovo sve ljudske djelatnosti (industrija, promet, intenzivna poljoprivreda, šumarstvo i turizam), a predavač je naglasio da pod utjecajem čovjekova djelovanja vrste izumiru tisuću puta brže nego u prirodnim okolnostima. Nakon globalne razine predavač je prisutne upoznao sa situacijom u Hrvatskoj u kojoj broj poznatih vrsta iznosi oko 38 000, a pretpostavlja se da je broj vrsta znatno veći – oko 100 000 vrsta. U preglednom prikazu predavač je opisao sve nacionalne parkove i glavne parkove prirode u Hrvatskoj, te objasnio što sve sadrži Crveni popis ugroženih vrsta u Hrvatskoj.

Na kraju predavanja predavač je govorio o važnosti projekta „Rezervat biosfere Mura-Drava“ za očuvanje biološke raznolikosti u našoj regiji, te istaknuo sve biološke značajke i vrijednosti Kopačkog rita.