Javno-stručno predavanje Darija Varžića „Upravljanje bukom okoliša“

03. 12. 2012.

Nakon javnih stručnih predavanja o kvaliteti pitke vode, papirnoj industriji i zagađenju okoliša, eko-poljoprivredi, bio-raznolikosti, očuvanju voda, problematici opasnog otpada s posebnim naglaskom na azbestu, utjecaju prehrane na ponašanje djece, naša ekološka udruga odlučila je javnost Belišća i Valpova upoznati s malo poznatom problematikom buke. Tako je Eko-Karašica 26. studenog u velikoj vijećnici grada Belišća organizirala predavanje Darija Varžića o zagađenju bukom i zaštiti od buke. Darije Varžić jedan je od najboljih stručnjaka u Hrvatskoj za problematiku buke i zaštitu od buke, a u jedno je i član upravnog odbora Eko-Karašice.

Predavač je u vrlo zanimljivom i edukativnom predavanju upoznao prisutne s malo poznatom problematikom zagađenja bukom. Naime, buci se ne poklanja dovoljno pažnje kao načinu zagađenja čovjekova okoliša i često se puta smatra da je ona jedan od manje važnih oblika zagađenja. No, to nije tako jer su brojna znanstvena istraživanja pokazala da buka snažno utječe na kvalitetu ljudskog života odnosno na ljudsko zdravlje. U uvodnom dijelu predavanja predavač je prisutne upoznao sa zakonskim propisima vezanim uz buku, te kako je hrvatsko zakonodavstvo nekritički implementiralo neke dijelove europskog zakonodavstva o toj problematici. Nakon zakonodavstva predavač je naveo glavne izvore buke koje je podijelio na izvore buke u radnom okolišu (oprema, strojevi, alati, radne aktivnosti, sustavi za klimatizaciju, vanjski izvori itd.) i životnom okolišu (promet, industrija, građevinski radovi, vlastita aktivnost i aktivnost drugih, sustav za ventilaciju, audio oprema itd.).

Svi ti izvori buke mogu imati vrlo štetne učinke na ljudsko zdravlje, te je predavač u jednoj preglednoj tablici naveo čitav niz štetnih učinaka buke na ljudsko zdravlje. Buka pored toga što može izazvati trajna oštećenja sluha može dovesti i do govornih smetnji, poremećaja spavanja, povećanja tlaka, povećanja stresa, glavobolje, srčanih i moždanih udara. To potvrđuju i podaci o potrošnji sredstava za smirenje i spavanje čija je prodaja tri puta veća u gradskim četvrtima u kojima je noću jačina buke između 55 i 75 decibela. Inače u gradskim stambenim četvrtima buka danju ne bi smjela prelaziti 65, a noću 55 decibela. Upravo se zbog toga u velikim gradovima rade karte buke iz kojih se jasno može vidjeti izloženost građana određenim jačinama buke. Nažalost kod nas se takve karte buke rade samo za gradove veće od 100 000 stanovnika, što je jedna od glavnih manjkavosti doslovne primjene europskog zakonodavstva kod nas.

U završnom dijelu predavanja predavač je objasnio cjeloviti proces upravljanjem bukom okoliša. Taj proces obuhvaća postojeće i buduće izvore buke, te načine uklanjanja štetnih učinaka buke (sanacija, projektiranje i revizija). U završnoj raspravi prisutni su građani predavaču postavili brojna pitanja vezana uz problematiku buke, a upravo je dobivanje stručnih odgovora na pitanja građana jedan od glavnih razloga održavanja ovakvih javno-stručnih predavanja o zaštiti okoliša.