Članovi upravnog i nadzornog odbora

Članovi upravnog i nadzornog odbora Eko-Karašice

Osnivačka skupština ekološke udruge „Eko-Karašica“ održana je 8. srpnja 2011.godine u maloj vijećnici grada Belišća. Na skupštini su izabrani predsjednik, dopredsjednica i tajnik udruge, te članovi upravnog i nadzornog odbora udruge.

Upravni odbor udruge:

Dinko Župan iz Valpova (predsjednik udruge)
Sandra Bašić iz Valpova (dopredsjednica udruge)
Boris Nago iz Belišća (tajnik udruge)
Mira Anić iz Belišća (članica upravnog odbora)
Filip Kljajić iz Belišća (član upravnog odbora)
Stjepan Komaromi iz Belišća (član upravnog odbora)
Damir Križan iz Belišća (član upravnog odbora)
Denis Stanić iz Valpova (član upravnog odbora)
Darije Varžić iz Valpova (član upravnog odbora)

Nadzorni odbor udruge:

Gordana Papišta iz Belišća (predsjednica nadzornog odbora)
Branka Hannich iz Belišća (član nadzornog odbora)
Slavko Milekić iz Belišća (član nadzornog odbora)