Ciljevi udruge Eko-Karašica

Ekološka udruga Eko-Karašica

Ciljevi udruge Eko-Karašica

1. Očuvanje prirode i zaštita čovjekova okoliša kao temeljnih vrijednosti društva.
2. Ojačati ulogu javnosti u očuvanju prirode i zaštite čovjekova okoliša.
3. Razviti odgovornost i angažman građana u vezi sa zaštitom prirode i čovjekova okoliša.
4. Povećati korištenje obnovljivih prirodnih izvora energije, te unaprijediti korištenje svih resursa primjenom odrednica održivog razvoja.
5. Razvoj ekološke poljoprivrede.

Djelatnost Udruge Eko-Karašica

Jačanje uloge javnosti u zaštiti prirode i okoliša putem održavanja javnih tribina i otvorenih okruglih stolova.

Izvještavanje javnost o stanju okoliša putem pravodobnih i vjerodostojnih informacija o ekološkim problemima i ekološkim incidentima te opasnostima od njih.

Praćenje nepovoljnih utjecaja na okoliš i poticanje na njihovo uklanjanje.

Izrada i provedba studija, programa i projekata vezanih uz zaštitu i očuvanje prirode i okoliša.

Edukacija javnosti putem predavanja, radionica, izložbi, tečajeva, projekcija audio i video materijala u svrhu promicanja razvoja svijesti o potrebi očuvanja prirode i zaštite okoliša. Izdavanje knjiga i brošura.

Izrada programa putem kojih se promiču i populariziraju zdravi načini življenja.

Suradnja s organizacijama civilnog društva, osobito s drugim ekološkim udrugama i udrugama koje brinu o očuvanju prirode. Suradnja s obrazovnim institucijama kao i sa gradskim, županijskim i državnim institucijama u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva zaštite okoliša.

Organiziranje mirnih prosvjeda i podnošenje peticija ukoliko se za to ukaže potreba.

Prvi konkretni kratkoročni ciljevi:

1. Organizacija javnih predavanja o kvaliteti pitke vode na području Valpovštine.

2. Organizacija javnog predavanja o problematici zaštite zraka na području grada Belišća.

3. Organiziranje javnog predavanja o pravilnoj upotrebi pesticida, te o alternativnim sredstvima za zaštitu biljaka.

Prvi konkretni dugoročni ciljevi:

1. Postavljanje stalne mjerne stanice koja bi pratila kvalitetu zraka u Belišću. Izrada projekata putem kojih bi tražili sredstva za stalnu mjernu stanicu.

2. Izrada projekata za uklanjanje azbestnih ploča i njihovo primjereno zbrinjavanje. Putem tih projekata bi građanima omogućili povoljnu zamjenu krovišta.

3. Izrada projekata za daljnju izgradnju biciklističkih staza.

4. Organizacija susreta ekoloških udruga koje brinu o očuvanju i zaštiti rijeke Drave i njezinih pritoka,

5. Osnivanje mreže učeničkih eko-grupa pri osnovnim školama i u valpovačkoj srednjoj školi.